Salgsbetingelser

Salgsbetingelser
Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.inopro.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle på www.inopro.no må du ha fylt 18 år. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l..

1. Parter
Selger er: Ino Pro, Postboks 307, 1301 Sandvika (Husejordet 66, 1386 Asker) med org.nr.: 991 328 386, telefon: +47 48 42 09 30, e-post: post@inopro.no, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen (se lenke), som består av følgende punkter:
- Produktsøk
- Velg produkt og legg i handlekurv
- Gå til kassen
- Logge på eller opprette ny konto
- Leveringsmetoder (se lenke)
Betalingsmåter (se lenke)
- Ordresammendrag og bekreftelse av ordre
- Levering

3. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser
Alle priser er i norske kroner inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

6. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, enten per e-post eller per brev. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.

9. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 8.

10. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager (vi har utvidet denne til 30 dager) etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.

11. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

12. Uavhentede pakker
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150,- for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter.

13. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Sikkerhet og personvern
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Ino Pro, Postboks 307, 1301 Sandvika
e-post: post@inopro.no, telefon: +47 48 42 09 30

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler brukes i dag på stort sett alle nettsteder. Disse er i mange tilfeller nødvendige for at tjenestene på nettstedet fungerer slik de skal.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra det aktuelle nettstedet. Ved senere besøk blir disse dataene sendt tilbake til nettstedet.

Informasjonskapsler tillater oss å automatisk gjenkjenne deg når du besøker vårt nettsted, slik at vi kan personalisere din opplevelse og tilby deg bedre kundeservice.

Opplysningene i informasjonskapslene er anonyme, og kan ikke identifisere enkeltbrukere. Siden en informasjonskapsel er en passiv fil, kan den ikke samle inn opplysninger på din datamaskin, spre datavirus eller andre skadelige programmer.

Informasjonskapsler på inopro.no

Vi bruker informasjonskapsler i nettbutikken for å gjennomføre de betalingstransaksjonene brukeren har bedt om, inklusiv å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

For liste over informasjonskapsler vi benytter se liste over informasjonskapsler under.

I tillegg bruker vi følgende typer informasjonskapsler/teknologier:
- Google Adwords
- Google Analytics
- Hotjar

 

Google Adwords – søkemotorannonsering
Med informasjonskapsler fra Google Adwords er det mulig å spore effekten av annonsene som vises på Google i forbindelse med søk. Disse annonsene skal helst være så relevante som mulig, og ved å bruke informasjonskapsler er det mulig å se om brukeren har funnet frem til siden, produktet eller informasjonen brukeren er på jakt etter.

Dette bidrar også til at søk på Google kan tilpasses over tid, slik at brukeren får en mer effektiv søkeopplevelse.

Informasjonskapsler fra Google Adwords kan også bli brukt på nytt i remarketing-kampanjer på Google Displaynettverk.

Google Analytics – bruksmålinger
Google Analytics samler inn data om trafikken på inopro.no (førstepartsinformasjonskapsler), herunder hvilke sider og elementer brukerne oftest bruker på nettstedet. Vi bruker statistikken fra Google Analytics til å forbedre brukervennlighet og relevans.

Hotjar – bruksmålinger
Vi bruker Hotjar for å bedre forstå brukerne av nettstedets behov og for å optimalisere vår tjeneste og opplevelse. Hotjar er en teknologitjeneste som hjelper oss med å bedre forstå brukeropplevelsen din (f.eks. Hvor mye tid som brukes på hvilke sider, hvilke lenker som klikkes på, hva brukere gjør og ikke liker osv.). Hotjar bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om brukernes oppførsel og enhetene deres (spesielt enhetens IP-adresse (fanget og lagret bare i anonymisert form)), skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon og geografisk plassering (bare land)). Hotjar lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil. Verken Hotjar eller vi vil noen gang bruke denne informasjonen til å identifisere enkeltbrukere eller for å matche den med ytterligere data om en enkelt bruker. For ytterligere informasjon, vennligst se Hotjars personvernregler ved å klikke på denne lenken.

Du kan velge bort opprettelsen av en brukerprofil, lagring av data om din bruk av nettstedet vårt og Hotjars bruk av informasjonskapsler på andre nettsteder ved å følge denne lenken.

Hvordan fjerner jeg informasjonskapsler?

Når du besøker inopro.no, godtar du informasjonskapsler, men du kan alltid fjerne dem igjen. Dette gjør du ved å fjerne uønskede informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren.

Liste over informasjonskapsler som benyttes

Understående tabell lister informasjonskapsler vi benytter og hvilken informasjon de inneholder.

Navn informasjonskapselBeskrivelse informasjonskapsel
CARTInnholdet i handlekurven.
CATEGORY_INFOLagrer kategoriinformasjonen som gjør det mulig å vise sider raskere.
CUSTOMEREn kryptert versjon av din kunde-ID hos oss.
CUSTOMER_AUTHEn indikator om du er logget inn i butikken.
CUSTOMER_INFOEn kryptert versjon av kundegruppen du tilhører.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSLagrer kundesegment ID.
EXTERNAL_NO_CACHEEt flagg som angir om hurtigbuffring er deaktivert eller ikke.
FRONTENDDin sesjons ID på serveren.
GUEST-VIEWLar gjester redigere sine bestillinger.
LAST_CATEGORYDen siste kategorien du besøkte.
LAST_PRODUCTDet siste produktet du har sett.
NEWMESSAGEAngir om en ny melding er mottatt.
NO_CACHEAngir om det er tillatt å bruke hurtigbufferen.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTEn lenke til informasjon om din handlevogn og visningshistorie.
POLLID'en til undersøkelser du nylig har svart på.
STFInformasjon om produkter du har sendt til venner.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEAngir om en kunde har lov til å bruke informasjonskapsler.
VIEWED_PRODUCT_IDSDe produktene du nylig har sett.
WISHLISTEn kryptert liste over produkter lagt til din ønskeliste.
WISHLIST_CNTAntallet elementer i din ønskeliste.